Bhávaná logó

Bhávaná Buddhista Egyesület

Egyesületi tagok
Sárdi Attila
Sárdi Attila
Szönam Tendzin
elnök
W Somogyi Bernadett
W Somogyi Bernadett
elnökségi tag
Herczog Szilvia
Herczog Szilvia
elnökségi tag
Egly Gusztáv
Egly Guszti
egyesületi tag
Fürj Erzsébet
Fürj Erzsi
egyesületi tag
Hegyi Anikó
Hegyi Anikó
egyesületi tag
Hirt Mihály
Hirt Misi
egyesületi tag
Hosszú Adrienn
Hosszú Adri
egyesületi tag
Peiker Anita
Peiker Anita
egyesületi tag
Pintér Kata
Pintér Kata
egyesületi tag
Szepesi Péter
Szepesi Péter
egyesületi tag
Takács László János
Takács László János
egyesületi tag

Bhávaná Buddhista Egyesület célja:

A Bhávaná Buddhista Egyesület működési területén, atlétika szakosztályban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sportág népszerűsítése, az ifjúság sporttevékenységének elősegítése, az utánpótlás nevelés fejlesztése. Hazai bajnokságokban, nemzetközi versenyeken, kontinentális bajnokságokon való eredményes szereplés. A 6-15 éves gyerekek képességfejlesztése, hogy bármely sportágban biztos mozgásalapokkal rendelkezzenek.Szabadidő-tömegsport szakosztályban sportolási lehetőség és a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása a lakosság azon rétegeinek, akik egészségmegőrző és rekreációs tevékenységüket nem a versenysport keretein belül kívánják folytatni.

A mentális egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségfejlesztés, rehabilitációs, mentálhigiénés tevékenység végzése; különösen a lelki egészséghez való jog érvényesülésének elősegítése. Célunk a kulturális örökség megóvása, kulturális és közösségfejlesztő aktivitás – különösen az ősi kelet kultúrája, Buddha tanításai alapján, valamint a környezettudatos létezés, szemlélet erősítése már kisgyermek kortól kezdődően. Célunk a kulturális sokszínűség és tolerancia társadalmi megerősítése.

Egy olyan intézményi központ létrehozása és fenntartása, mely az.1. és 2. pontban felsorolt célok elérését szolgálja és alkalmas lehet nevelési, oktatási, ismeretterjesztési célú programok, tanfolyamok, táborok tartására, lebonyolítására, a testi-lelki egészséget célzó sport rendszeres tevékenység szervezésére, képességfejlesztést célzó képzések szervezésére, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítására egészség megőrzési, mentálhigiénés célzattal. Továbbá alkalmas szakmai továbbképzések, műhelyek szervezésére, kulturális tevékenység megvalósítására.

Bhávaná Buddhista Egyesület tevékenysége:

Sport- és szabadidős képzés: táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés. Ide tartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módonn

Egyéb sporttevékenység: sportesemények rendezése, szervezése, promóciója, a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység

Kulturális képzés: szervezett keretek között folyó képzések, melyek célja a szabadidő hasznos eltöltése, önmegvalósítás, a testi és lelki egészség megőrzése, fejlesztése Egyéb személyi szolgáltatások, asztrológiai, spiritiszta tevékenységek

Az Egyesület céljainak megvalósítását szolgáló intézmény létrehozása és fenntartása: egy olyan intézményi központ létrehozása, mely megfelelő közösségi teret biztosít az egyesület céljainak megvalósítására. Alkalmas előadások, képzések, tanfolyamok, táborok lebonyolítására, sport- és szabadidős tevékenység szervezésére. Az intézmény szellemisége és működése elsősorban a keleti kultúrát, valamint Buddha tanításait követi, törekszik a keleti kultúra megismertetetésére, népszerűsítésére, Buddha tanításai alapján a környezettudatos életmód, a mentális egészség megsegítésére, fejlesztésére. Az intézmény a közösségi tevékenység helyszínén kívül szállást, étkezést igyekszik biztosítani, lehetőségeihez mérten törekszik az önellátásra.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: vallással kapcsolatos kurzusok, környezettudatos életre nevelés, egészségtudatos életre nevelés, preventív mentálhigiénés célú ismeretátadás. Az Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

Dokumentumok

Akik szívesen támogatnák törekvéseinket és munkánkat

adományokat a 10403909-50526967-48841007 bankszámlaszámra fogadunk.