Bhávaná logó

Atlétikus képzés jelentősége

Az atlétikus képességek fejlesztése fontos, hiszen alapozó jellegű. Az atlétikát a sport szakirodalom mindig is az alap sportágak közé sorolta. Ennek elsődleges oka, hogy az utánpótlás nevelésben, a gyermekek képzésében az atlétika rendelkezik azokkal a mozgásformákkal és lehetőségekkel, melyek egyrészt sokoldalúan és arányosan képzik a testet, másrészt később bármely sportág hatékonyan építheti speciális mozgásszerkezetét a jól felépített alapokra. Valamennyi sportág alapját képezi, hiszen például a labdajátékok során is a futó, ugró és dobómozgások megjelenését tapasztalhatjuk. Az atlétikus képességek megléte és ezek fejlesztése szinte valamennyi sportágban nélkülözhetetlen. Az atlétika mozgásanyaga kiválóan alkalmas a motoros képességek fejlesztésére.

Atlétika

Kondicionális képességek: A kondicionális képességek fejlesztésében betöltött szerepe meghatározó. Az erő, a gyorsaság és az állóképesség illetve ezek megnyilvánulási formái az atlétikai futásokkal, dobásokkal és ugrásokkal jól fejleszthetők. A rajtgyakorlatok a reakciógyorsaságot, az egyszerű reakcióidőt fejlesztik, a sprint és repülő futások a gyorsaságot a hosszú távú futások, a fartlek és az iramjáték alkalmas az állóképesség rövid-, közép-, hosszú távú fejlesztésére. A dobások és ugrások a gyorserőt, erő-állóképességet, az egyes izomcsoportok erejét fejlesztik.

Koordinációs képességek: A koordinációs képességek fejlesztésében is jelentős a szerepe. A különböző sebességű, iramú futások, futóiskolai feladatok a ritmusképességet, iramérzéket, mozgásszabályozási és mozgásvezérlési képességet fejlesztik. A dobások, ugrások valamint a dobó- és ugróiskolai feladatok gyakorlatanyaga szintén fejleszti a ritmusérzéket, a térbeli tájékozódó képességet, mozgásszabályozó, mozgásvezérlési és mozgásátállító képességet, a távolságbecslést és idő- valamint iramérzéket egyaránt. A dobásokat és ugrásokat az atlétika „ügyességi” számainak is nevezik. Így ezek a mozgások és versenyszámok illetve az ugró- és dobófeladatok az ügyességet, mint összetett koordinációs képességet nagymértékben fejlesztik.

Egész évben: Az atlétikai mozgásanyag oktatására egész évben van lehetőség, egész évben tervezhető oktatási tartalmat képvisel, vagyis nem szezonális. Az őszi és a tavaszi időszakban a szabadban a különböző atlétikai mozgások és versenyszámok oktatására nyílik lehetőség és az atlétikus képességek fejlesztésére. Télen tornatermi körülmények között az atlétikus képességek fejlesztésére nyílik lehetőség, valamint a terematlétika megvalósítására.

Játékos jelleg: Az atlétika játékos jellege is biztosítható. A futó- és fogójátékok, célbadobó és cébaugró feladatokkal, sor- és váltóversenyek során alkalmazott atlétikai mozgásanyaggal vonzóbbá tehetjük a gyerekek számára.

Mozgásműveltség: A változatos atlétikai mozgásanyag elsajátítása során fejlődik a gyerekek mozgásműveltsége.

Egészségmegőrzés: Jelentős a szerepe a gyerekek egészségének megőrzésében, megtartásában, a prevencióban. A hosszú távú és kitartó futások a gyerekek állóképességét, vagyis a szív, tüdő és keringési rendszerét fejleszti, prevenciót jelentve a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen, vagy a kóros kövérség ellen. Az atlétikus képességek fejlesztése hozzájárul az egészséges csontrendszer és izomrendszer kialakulásához, fejlődéséhez.

Atlétika

Személyiségformálás: A sportág oktatása hozzájárul a tanulók személyiségformálásához. A teljes tanulói személyiséget formálja. Fizikai, szellemi és szociális képességeket egyaránt fejleszt. Önállóságra cselekvés és döntésképességre nevel. Az atlétikai mozgásanyag elsajátítása valamint az atlétikus képességek fejlesztése jó eszközt jelent, hogy a gyerekekben olyan pozitív személyiségjegyek alakuljanak ki, mint a kitartás, küzdeni akarás, fair-play, egymás segítése.

Mozgás iránti igény, erős immunrendszer: A mozgás megszerettetésére, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítására is kiválóan alkalmas az atlétika változatos mozgásanyaga. A természetben végzett atlétikai mozgások az edzéshatáson túl a „természet erőivel” való edzés eszközeként is nevezhetők. A természet erői az időjárás elemei, mellyel történő edzés erősíti szervezetünk immunrendszerét, így kevésbé leszünk fogékonyak a különböző betegségekkel szemben. Hozzájárul az aktív és egészséges életmódra neveléshez. Cél, hogy az atlétika mozgásanyagának megszerettetésével épüljön be az életmódba, életvitelbe, legyen a mindennapjaink része.

Edzések időpontaja és helye:

Nap Időpont Hely
Hétfő 16:30 Kinizsi Ált. Iskola
Kedd 15:00 Atlétika pálya
Szerda 16:30 Kinizsi Ált. Iskola
Csütörtök 15:00 Atlétika pálya
Péntek 16:00 Kinizsi Ált. Iskola

Sárdi Attila

+36 70 602 9508
Akik szívesen támogatnák a gyerekek testi-lelki fejlődését

adományokat a 10403909-50526967-48841007 bankszámlaszámra fogadunk.