Bhávaná

A Bhávaná Egyesület alapítói

A Bhávaná Buddhista Egyesület célja

A Bhávaná Buddhista Egyesület működési területén, atlétika szakosztályban magas színvonalú szakmai tevékenység végzése, a sportág népszerűsítése, az ifjúság sporttevékenységének elősegítése, az utánpótlás nevelés fejlesztése. Hazai bajnokságokban, nemzetközi versenyeken, kontinentális bajnokságokon való eredményes szereplés. A 6-15 éves gyerekek képességfejlesztése, hogy bármely sportágban biztos mozgásalapokkal rendelkezzenek. Szabadidő-tömegsport szakosztályban sportolási lehetőség és a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása a lakosság azon rétegeinek, akik egészségmegőrző és rekreációs tevékenységüket nem a versenysport keretein belül kívánják folytatni.

Az egyesület célja a mentális egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségfejlesztés, rehabilitációs, mentálhigiénés tevékenység végzése; különösen a lelki egészséghez való jog érvényesülésének elősegítése. Célunk a kulturális örökség megóvása, kulturális és közösségfejlesztő aktivitás – különösen az ősi kelet kultúrája, Buddha tanításai alapján, valamint a környezettudatos létezés, szemlélet erősítése már kisgyermek kortól kezdődően. Célunk a kulturális sokszínűség és tolerancia társadalmi megerősítése.

Az Egyesület célja egy olyan intézményi központ létrehozása és fenntartása, mely a felsorolt célok elérését szolgálja és alkalmas lehet nevelési, oktatási, ismeretterjesztési célú programok, tanfolyamok, táborok tartására, lebonyolítására, a testi-lelki egészséget célzó sport rendszeres tevékenység szervezésére, képességfejlesztést célzó képzések szervezésére, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítására egészség megőrzési, mentálhigiénés célzattal. Továbbá alkalmas szakmai továbbképzések, műhelyek szervezésére, kulturális tevékenység megvalósítására.

A Bhávaná Buddhista Egyesület tevékenysége

Sport- és szabadidős képzés: táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés. Ide tartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon. Egyéb sporttevékenység: sportesemények rendezése, szervezése, promóciója, a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység.

Kulturális képzés: szervezett keretek között folyó képzések, melyek célja a szabadidő hasznos eltöltése, önmegvalósítás, a testi és lelki egészség megőrzése, fejlesztése, egyéb személyi szolgáltatások: asztrológiai, spiritiszta tevékenységek.

Az Egyesület céljainak megvalósítását szolgáló intézmény létrehozása és fenntartása: egy olyan intézményi központ létrehozása, mely megfelelő közösségi teret biztosít az egyesület céljainak megvalósítására. Alkalmas előadások, képzések, tanfolyamok, táborok lebonyolítására, sport- és szabadidős tevékenység szervezésére. Az intézmény szellemisége és működése elsősorban a keleti kultúrát, valamint Buddha tanításait követi, törekszik a keleti kultúra megismertetésére, népszerűsítésére, Buddha tanításai alapján a környezettudatos életmód, a mentális egészség megsegítésére, fejlesztésére. Az intézmény a közösségi tevékenység helyszínén kívül szállást, étkezést igyekszik biztosítani, lehetőségeihez mérten törekszik az önellátásra.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: vallással kapcsolatos kurzusok, környezettudatos életre nevelés, egészségtudatos életre nevelés, preventív mentálhigiénés célú ismeretátadás, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, megőrzése és ápolása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, élményterápiás tevékenység, művészetterápiás tevékenység, ismeretterjesztő és szakmai előadások, tanfolyamok, rendezvények szervezése, oktatási tevékenység, kapcsolatot létesít mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását, az egyesület működéséhez és a tagok munkájához szükséges tárgyi és anyagi feltételeket biztosítja, a tagokat érintő szakmai kérdésekben véleményt nyilvánít, illetve védi tagjai érdekeit, interdiszciplináris, kapcsolatok építése, fenntartása, nyomdai anyagokat készít, kiadványt, könyvet ad ki, céljával összefüggő PR tevékenységet végez.

Az egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

A Bhávaná Buddhista Egyesület tagjai


Sárdi Attila | Szönam Tendzin
 
W. Somogyi Bernadett
Herczog Szilvia
Pintér Kata
Fürj Erzsébet
Hegyi Anikó
Dr. Hosszú Adrienn
Peiker Anita
Hirt Mihály
Egly Gusztáv
Szepesi Péter
Takács László János

Hivatalos dokumentumok